Hebrew  |  English  |  Russian  |  Arabic  |  


החומרי גרין לייפ גרוף   מוגדרים כחומרי ניקוי ולא כחומרי הדברה , לכן הם אינם נדרשים לאישורי הגנת הצומח. החומרים מבצעים       הפעילות  של פירוק יעיל של שרשרות שומנים כאשר הפעולה בסיסית היא פעילות הניקוי.

           חברת גרין לייפ מבצעת בדיקות לחומרי גלם ובהמשך בדיקות עבור מוצרי ביניים ומוצרים סופיים.
           המטרה העיקרית ביישום בדיקות מעבדה הינה מדידת התכונות הרלוונטיות על פי הגדרת הדרישות המתבקשות,
           בהתאם לחומר הגלם ולאחר מכן, בשלב השני בחיי המוצר, ישומו ושימושו.
 
          הבדיקות מאפשרות לקבל נתונים על ביצועי החומר ובמשך זמן תפקודו. ברוב המקרים בדיקות מעבדה מתבצעות
         בהתאם לשיטות בדיקה סטנדרטיות, הצורך נובע כדי שנתוני הבדיקה, הליך הבדיקה, הציוד שמשמש לצורך הבדיקה,
         והתנאים  יהיו זהים לתוצאות שמתקבלות  בכול מקום בשטח בפועל וניתנים להבנה וקריאה על ידי כל משתמש. 


 
בדיקה להשמדת פטריות ועובש
בדיקת אי רעילות
בדיקת אמוניה
יעילות החומר בשטיפת פירות וירקות 
יעילות נגד פטריות בתעשיית תפוחי אדמה 
יעילות נגד פטריות הכסף בתפוחי אדמה
ניקוי מכוני חליבה
 אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בדרשות מגע במזון
   
   
   
                                                                                                                 
                                                                                                                   
Go Back חזרה לעמוד הקודם
 
Back
 

המפעל טל 088565648 | פקס 088565645  
אושרי קירש  מזכירות      
אבי בירן יצור              0528234169
צבי מדלינסקי             0544286682

 
           
            שיווק מגזר חקלאי
       אבי פרציגר   0528099940

            שווק מוסדי ותעשייה      
       
דני זינגר       0546663480
               
              שיווק  
      שלמה ארגס 0528701029  


       
  
לייבסיטי - בניית אתרים