Hebrew  |  English  |  Russian  |  Arabic  |  
דף הבית >> על המוצר >> דפי מוצר >> דפי בטיחות
                                                                         הסבר על דפי בטיחות 
גיליון הבטיחות - הינו מונח בינלאומי עבור גיליון המכיל מידע הנוגע למאפייניו של חומר מסוים. ומטרתו היא להעמיד לרשותו של העוסק בחומר המסוכן ולכוחות חירום את המידע הבטיחותי הרלוונטי עבור החומר.
בישראל קיימות תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח - 1998‏). תקנות אלו מחייבות:
•     את המנהלים והעובדים, להיות מודעים לסיכונים הכרוכים בעיסוק עם החומר המסוכן,  ולאמצעי הבטיחות הנדרשים לכך.
•    חובה לנהוג עפ"י ההנחיות המוצגות בגיליון הבטיחות.
•    כל יצרן / יבואן / סוכן / משווק מחויב לצרף לכל חומר מסוכן שהוא מוסר את גיליון הבטיחות הרלוונטי.
•    זמינות המידע לכל עובד בשפה עברית/אנגלית.מטרות התקנות הינן שמירה על בטיחותם ועל בריאותם של העובדים עם חומרים מסוכנים, של הנמצאים בסמוך ובסביבה הקרובה, שמירה על איכות הסביבה - הגנה על המרחב המידי והכולל במקום העבודה ומחוצה לו.
מידע שהינו סוד מסחרי/ מקצועי ניתן שלא למסור ובלבד שנמסר מידע מספיק על מנת לשמור על טיפול בטוח בחומר - לשם שמירה על שלומם ובריאותם של העובדים במקום העבודה, על הבטיחות ועל איכות הסביבה.

בגיליון הבטיחות קיימים 16 סעיפים –
1.    זיהוי החומר המסוכן; זהות היצרן / הסוכן / היבואן
2.    סיכונים בחשיפה לחומר
3.    זיהוי המרכיבים והרכב החומר
4.    עזרה ראשונה במקרה פגיעה בה מעורב החומר
5.    כיבוי אש בדליקה בה מעורב החומר
6.    טיפול באירוע שפך בו מעורב החומר
7.    טיפול ואחסנת החומר
8.    בקרת חשיפה ואמצעי מיגון
9.    תכונות פיסיקליות וכימיות
10.    יציבות וריאקטיביות
11.    טוקסיקולוגיה
12.    מידע סביבתי
13.    שיטות לסילוק ולטיפול בפסולת
14.    שינוע
15.    חקיקה ותקינה
16.    מידע נוסף

לעיתים יתכנו שינויים בסדר הסעיפים.
בכל פניה אנו לשירותך

                                                                                             

לדפי מוצר 

     Go Back  Print  Send Page                                               

 
Back
 

המפעל טל 088565648 | פקס 088565645  
אושרי קירש  מזכירות      
אבי בירן יצור              0528234169
צבי מדלינסקי             0544286682

 
           
            שיווק מגזר חקלאי
       אבי פרציגר   0528099940

            שווק מוסדי ותעשייה      
       
דני זינגר       0546663480
               
              שיווק  
      שלמה ארגס 0528701029  


       
  
לייבסיטי - בניית אתרים