Hebrew  |  English  |  Russian  |  Arabic  |  
דף הבית >> על החברה >> מדיניות החברה
 
                                                           מדיניות החברה
המטרה

חברת Green Life Group. שמה לה למטרה להוות גורם מוביל ויוזם פעילות למען סביבה ירוקה, לשמור על איכות הסביבה,
ולהעלותו לדיון במעלה סדר היום הציבורי.
"בלו סקאי" רותמת את עצמה לרשויות העקיפה של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות, הרשויות המקומיות
ולכלל ארגוני הסביבה הפועלים בישראל, מתוך הבנה כי אנו משלמים מחיר יקר ע"י פגיעה בטבע.
בעקבות צמיחה כלכלית ותעשייתית שלא התחשבה בשיקולים סביבתיים וגרמה לפגיעה ישירה בבריאות הציבור כתוצאה
מחשיפה לאוויר מזוהם ולסביבת חומרים כימיים רעלים הפוגעים בגופנו ומסכנים אותנו.
חומרי הניקוי וחיטוי "הירוקים" יחליפו חומרים המוגדרים כדטרגנטים המכילים  מחומרים כימיים מזהמים המורכבים מחומרים 
בסיסיים וחומציים  רעילים . כל אלה  גורמים נזק לסביבה, לאוויר שאנו נושמים, למים שאנו שותים - (זיהום מי תהום),לאדמה,
ולמזון שאנו אוכלים.  
חברת Green Life Group מתמקדת בהובלת מהלך בנישה שבה יש לה יתרון יחסי הכולל טכנולוגיה, ניסיון, ידע בפיתוח וייצור
של מוצרי ניקוי וחיטוי אקולוגיים המגנים על הסביבה והאדם.

 
 היתחייבות

עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם של העובדים, קבלני המשנה והמבקרים בארגון, שמירת החוקים והתקנות
של הגנת הסביבה והחוקים הישימים, איכותם וביצועיהם של המוצרים
אימוץ והטמעת תקנים בינלאומיים להגנה על הסביבה, וזאת על מנת להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים והמפגעים
למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים
יהול מערכת איכות משולבת עפ"י דרישות ת"י  ISO 9001:2008, ISO14001:2004,
ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית, שאיפה למצוינות ושיפור מתמיד
תיאום מלא לדרישות לקוח ולשביעות רצונו
בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים
הובלת סקרי הנהלה וקביעת יעדים שנתיים לשיפור מערכת האיכות המשולבת, התאמתה ויעילותה
הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת המשאב האנושי
שיפור מתמיד


                                                                              


 
 
 
 
Back
 

המפעל טל 088565648 | פקס 088565645  
אושרי קירש  מזכירות      
אבי בירן יצור              0528234169
צבי מדלינסקי             0544286682

 
           
            שיווק מגזר חקלאי
       אבי פרציגר   0528099940

            שווק מוסדי ותעשייה      
       
דני זינגר       0546663480
               
              שיווק  
      שלמה ארגס 0528701029  


       
  
לייבסיטי - בניית אתרים