Hebrew  |  English  |  Russian  |  Arabic  |  
דף הבית >> אישורים ובדיקות >> F&V אחרי שטיפה
 
 
 
 
אשבל טכנולוגיות בע"מ - © Priority הופק באמצעות
חתימת המעבדה
תאריך הדפסה: 21/04/13
תאריך אישור: 14:07 21/04/13
  שטראוס בריאות ירקות טריים- מיקרו
ד.נ. נגב
שדה ניצן 85470

תעודת בדיקה SO13026584
 
אתר קליטה: מילודע   תאריך דווח: 21/04/13
    מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: 358 גרין אפ ניסיון לפני שטיפה
תאריך קליטה: 18/04/13
שם דוגם: לקוח   תאריך דיגום: 17/04/13
  תאריך פג תוקף: 27/04/13 תאור מצב דגימה: אריזה סופית- מקורר
חומר לבדיקה: ירקות חתוכים מקוררים וארוזים
 
    מספר דגימה: SO13026584/1
תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
500 80 per 1 gr עובשים
  100 per 1 gr שמרים
100,000 216,000 per 1 gr קוליפורמים
 
 
** סוף דווח תוצאות **
 
אבטחת איכות
תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
ת'י 2202 חלק 2 1,2 ת'י 885 חלק 8 עובשים
ת'י 2202 חלק 2 1,2 ת'י 885 חלק 4 קוליפורמים
  1,2 ת'י 885 חלק 8 שמרים
 
ביאורים לבדיקות
1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
 
 
 
הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

 
 
תמונה   תמונה
אשבל טכנולוגיות בע"מ - © Priority הופק באמצעות
חתימת המעבדה
 
תאריך הדפסה: 21/04/13
תאריך אישור: 14:07 21/04/13
  שטראוס בריאות ירקות טריים- מיקרו
ד.נ. נגב
שדה ניצן 85470

תעודת בדיקה SO13026583
 
 
אתר קליטה: מילודע   תאריך דווח: 21/04/13
    מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: 357 גרין אפ ניסיון אחרי שטיפה
תאריך קליטה: 18/04/13
שם דוגם: לקוח   תאריך דיגום: 17/04/13
  תאריך פג תוקף: 27/04/13 תאור מצב דגימה: אריזה סופית- מקורר
חומר לבדיקה: ירקות חתוכים מקוררים וארוזים
 
    מספר דגימה: SO13026583/1
תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
500 < 10 per 1 gr עובשים
  < 10 per 1 gr שמרים
100,000 1,200 per 1 gr קוליפורמים
 
 
 
 
 
** סוף דווח תוצאות **
 
 
 
אבטחת איכות
תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
ת'י 2202 חלק 2 1,2 ת'י 885 חלק 8 עובשים
ת'י 2202 חלק 2 1,2 ת'י 885 חלק 4 קוליפורמים
  1,2 ת'י 885 חלק 8 שמרים
 
ביאורים לבדיקות
1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
 
 
 
 
 
 
הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.
 
                                                                                            
חזרה לעמוד הקודם
אשבל טכנולוגיות בע"מ - © Priority הופק באמצעות  
 
 
 
 
 
Back
 

המפעל טל 088565648 | פקס 088565645  
אושרי קירש  מזכירות      
אבי בירן יצור              0528234169
צבי מדלינסקי             0544286682

 
           
            שיווק מגזר חקלאי
       אבי פרציגר   0528099940

            שווק מוסדי ותעשייה      
       
דני זינגר       0546663480
               
              שיווק  
      שלמה ארגס 0528701029  


       
  
לייבסיטי - בניית אתרים